Kompetens

Kompetens
Dahl Värmepartner fyller flera funktioner, bl a hjälper vi till med att höja medlemmarnas kompetens och kunskapsnivån. Tillsammans med både tillverkare och externa konsulter erbjuder vi medlemmarna generella utbildningar och de som krävs för att bli certifierade. På så sätt kan vi bidra till att installationer via Dahl Värmepartner blir rätt och fackmannamässigt utförda.

Det finns många sätt att spara energi på. Ett bra sätt är att installera en värmepump. Det låter kanske enkelt men det krävs en hel del kunskap och erfarenhet för att det ska bli bra. Anlitar du en fackman som är medlem i Dahl värmepartner ökar sannolikheten att det blir rätt och fackmannamässigt gjort!  Allt enligt vår devis TTK d v s Tillgänglighet, Tillförlitlighet och Kompetens. (Dahl Värmepartner)